Zadzwoń do nas 22 671 06 14 info@naFieldorfa.pl

Poradnia logopedii dziecięcej

NZOZ Centrum Medyczne na Fieldorfa

Poradnia zajmuje się kompleksową diagnozą i terapią logopedyczną dzieci i młodzieży od wieku niemowlęcego do 18 roku życia. Bariery w postaci wad wymowy można pokonać, jednak należy się nimi zająć możliwie jak najwcześniej. Dla wielu dzieci rozpoczynających naukę szkolną zaburzenia mowy stanowią poważną przeszkodę w funkcjonowaniu w roli ucznia i kolegi. Dzieci z zaburzeniami mowy często nie są w stanie sprostać społecznym motywacyjnym, emocjonalnym, poznawczym i werbalnym wymaganiom, które stawia przed nimi szkoła. Częściej, niż dzieci bez tych zaburzeń, mają niskie wyniki w nauce i mogą przejawiać zaburzenia w społecznym zachowaniu, popadając w różnego typu konflikty.

W poradni oferujemy:
konsultacje logopedyczne
ocena zaburzeń mowy
pokaz i zalecenia ćwiczeń logopedycznych
długoterminową terapię

Nasza pomoc obejmuje:
korekcję dysfunkcji oralnych
stymulacje polisensoryczne
terapię dzieci i młodzieży z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, jąkaniem, upośledzeniem umysłowym, z wadą słuchu, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, oraz innymi zespołami chorobowymi.

Główne cele terapii to:

  • kształtowanie starannej wymowy
  • korekcja wad wymowy
  • usprawnianie porozumiewania się językowego
  • usuwanie wad i zaburzeń mowy
  • dbałość o kulturę słowa potocznego
  • korekta głosek nieprawidłowo brzmiących
  • kształcenie słuchu i ćwiczenie zdolności różnicowania dźwięków